Počet záznamov: 1  

Re-calibration evaluation utilizing data mining methods

 1. Horníková, Adriana Re-calibration evaluation utilizing data mining methods / Adriana Horníková, Numan M. Durakbasa, Friedrich Bleicher. -- Tab. -- VEGA 1/0437/08 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Dolovanie dát ako nová, veľmi dynamická disciplína orientovaná na vyhľadávanie nových poznatkov v databázach. Dolovanie dát - história, filozofia, metodológie. Aplikácia do re-kalibrácie.

  In ISMQC-2010 : abstracts and program of 10th International Symposium on Measurement and Quality Control : September 5-9, 2010, Osaka. Japan. -- Tokyo : JSPE, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-4-9905119-1-3. -- S. [1-4]

  I. Durakbasa, Numan M.
  II. Bleicher, Friedrich
  III. ISMQC-2010 : abstracts and program of 10th International Symposium on Measurement and Quality Control : September 5-9, 2010, Osaka. Japan. -- S. [1-4]

  681.3.07
  BA004