Počet záznamov: 1  

Zákon o obaloch

  1. Hrašková, Dagmar Zákon o obaloch / Dagmar Hrašková. -- Zákon č. 119/2010 Z.z. - charakteristika, ciele, vysvetlenie niektorých paragrafov. Prevencia. Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalov. Označovanie obalov. Zálohované obaly na nápoje. Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov. Evidencia obalov a odpadov z obalov. Ukladanie pokút. Zabezpečenie nových činností.

    In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. -- Žilina : Poradca, 2010. -- ISSN 1337-0448. -- Č. 10 (2010), s. 2-6

    I. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. -- Č. 10 (2010), s. 2-6

    621.798
    BA004
Počet záznamov: 1