Počet záznamov: 1  

Ekonometrické modelovanie vybranej problematiky (Minimálna mzda a jej vplyv na zamestnanosť)

  1. Kompauerová, Mária Ekonometrické modelovanie vybranej problematiky (Minimálna mzda a jej vplyv na zamestnanosť) : diplomová práca / Mária Kompauerová ; škol. Martin Lukáčik. -- Bratislava, 2010. -- 58 s.

    I. Lukáčik, Martin
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra operačného výskumu a ekonometrie ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1