Počet záznamov: 1  

Komparatívna analýza daňového zaťaženia podnikateľov Slovenskej republiky a vybranej krajiny Európskej únie

  1. Čičkánová, Katarína Komparatívna analýza daňového zaťaženia podnikateľov Slovenskej republiky a vybranej krajiny Európskej únie : diplomová práca / Katarína Čičkánová ; škol. Anna Baštincová. -- Bratislava, 2010. -- 78 s.

    I. Baštincová, Anna
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1