Počet záznamov: 1  

Využitie informácií z výkazu ziskov a strát v riadení podniku

  1. Eglová, Veronika Využitie informácií z výkazu ziskov a strát v riadení podniku : diplomová práca / Veronika Eglová ; škol. Anna Šlosárová. -- Bratislava, 2010. -- 74 s.

    I. Šlosárová, Anna
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1