Počet záznamov: 1  

Analýza finančného hospodárenia vyšších územných celkov v Slovenskej republike

  1. Bartalosová, Erika Analýza finančného hospodárenia vyšších územných celkov v Slovenskej republike : diplomová práca / Erika Bartalosová ; škol. Erika Neubauerová. -- Bratislava, 2010. -- 66 s.

    I. Neubauerová, Erika
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1