Počet záznamov: 1  

Spolupráca správcov daní pri eliminácii daňových únikov

  1. Paxián, Juraj Spolupráca správcov daní pri eliminácii daňových únikov : diplomová práca / Juraj Paxián ; škol. Anna Schultzová. -- Bratislava, 2010. -- 87 s.

    I. Schultzová, Anna
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1