Počet záznamov: 1  

Cesty zvyšování konkurenční schopnosti

  1. Harmon, Lenka Cesty zvyšování konkurenční schopnosti / Lenka Harmon. -- Obr. -- Res. angl. - Informácie o trhu, trendoch, zákazníkoch ako aj zamestnancoch ako dôležitá súčasť konkurenčných výhod podniku. Cesty k zvyšovaniu konkurenčnej schopnosti smerujúce do vlastných radov ako aj smerom von - k zákazníkom. Efektívne plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie marketingových kampaní. Spätná väzba a kontrola investícií. Spätná väzba od zákazníkov. Práca "mystery shopperov". Cieľ mystery štúdie.

    In Marketing & komunikace. -- Praha : Česká marketingová společnost, 2010. -- ISSN 1211-5622. -- Roč. 20, č. 3 (2010), s. 4-5

    I. Marketing & komunikace. -- Roč. 20, č. 3 (2010), s. 4-5

    339.137
    BA004
Počet záznamov: 1