Počet záznamov: 1  

ALM - riadenie aktív a pasív v životnom poistení

  1. Toncsenková, Andrea ALM - riadenie aktív a pasív v životnom poistení : dizertačná práca / Andrea Toncsenková ; škol. Mária Bilíková. -- Bratislava, 2010. -- 113 s. : príl. -- Bibliogr. odkazy.

    I. Bilíková, Mária
    II. Ekonomická univerzita v Bratislave.Fakulta hospodárskej informatiky ((Bratislava, Slovensko))

    368
    BA004