Počet záznamov: 1  

Personální rodinná politika

 1. Feierabend, Anja Personální rodinná politika / Anja Feierabend, Cecile Tschopp, Alexandra Arnold. -- Časopis je dostupný na adrese: http://modernirizeni.ihned.cz/, vyžaduje sa registrácia - Personálna politika firmy orientovaná na podporu rodiny. Súčasti komplexnej rodinnej politiky - ponuka služieb, interná komunikácia firmy orientovaná na podporu rodinného zázemia a priaznivá firemná kultúra. Úskalia úspor v oblasti personálnej politiky. Ako udržať personálnu rodinnú politiku v podmienkach úspor nákladov v čase krízy.

  In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Praha : Economia, 2010. -- ISSN 0026-8720. -- Roč. 45, č. 9 (Září 2010), s. 40-41

  I. Tschopp, Cecile
  II. Arnold, Alexandra
  III. Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. -- Roč. 45, č. 9 (Září 2010), s. 40-41

  331.108
  BA004