Počet záznamov: 1  

Nové trendy vo vybraných teóriách kapitálovej štruktúry

  1. Hucová, Elena Nové trendy vo vybraných teóriách kapitálovej štruktúry / Elena Hucová. -- VEGA 1/0872/09 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Príspevok vznikol pri riešení úloh grantového projektu VEGA 1/0872/09 Nové trendy finančného rozhodovania podniku a ich vplyv na rast trhovej hodnoty - Základné tézy kompromisnej teórie a teórie hierarchického poriadku. Výskumy základných téz kompromisnej teórie a teórie hierarchického poriadku.

    In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. -- ISSN 1336-3301. -- Roč. 7, č. 1 (2010), s. 80-90

    I. Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 7, č. 1 (2010), s. 80-90

    658.14
    BA004
Počet záznamov: 1