Počet záznamov: 1  

Úverové riziká v banke a predchádzanie rizikám

  1. Baková, Andrea Úverové riziká v banke a predchádzanie rizikám : diplomová práca / Andrea Baková ; škol. Dana Tkáčová. -- Bratislava, 2010. -- 77 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny

    I. Tkáčová, Daniela
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004