Počet záznamov: 1  

Manažment kreditného rizika a možnosti jeho riešenia

  1. Černíková, Monika Manažment kreditného rizika a možnosti jeho riešenia : diplomová práca / Monika Černíková ; škol. Martin Vovk. -- Bratislava, 2010. -- 74 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny

    I. Vovk, Martin
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1