Počet záznamov: 1  

Duševné vlastníctvo

  1. Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva = Intellectual property : revue for theory and practice in the field of intellectual property = Geistiges Eigentum : revue für Theorie und Praxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums = La Propriété intellectuelle. -- Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. -- ISSN 1335-2881
Počet záznamov: 1