Počet záznamov: 1  

[Nemecký odborný text ako predmet prekladu]

  1. Lišková, Danuša [Nemecký odborný text ako predmet prekladu] / Danuša Lišková. -- Recenzia na monografiu autorky Kataríny Seresovej s názvom Nemecký odborný text ako predmet prekladu. Autorka podrobuje odborný ekonomický text analýze z pohľadu prekladu. Pri spracovaní uvedenej témy využila pomerne značný počet odborných materiálov z danej oblasti. Jednotlivé kapitoly vystihujú podstatné problémy a vzájomné súvislosti. Autorka člení problematiku do šiestich kapitol. - Recenzia na: Nemecký odborný text ako predmet prekladu / Seresová, Katarína ; Ondrčková, Eva. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 99 s. [5,892 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-2970-9

    In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 2 : zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89328-39-0. -- S. 97-98

    I. Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie 2 : zborník vedeckých prác. -- S. 97-98

    8
    BA004
Počet záznamov: 1