Počet záznamov: 1  

Využívanie ruských masmédií v procese vyučovania ruského jazyka a problematika precedentného pozadia

  1. Dulebová, Irina Využívanie ruských masmédií v procese vyučovania ruského jazyka a problematika precedentného pozadia / Irina Dulebová. -- Res. slov., rus. Bibliogr. odkazy - Množstvo precedentných fenoménov ako charakteristický jav pre ruský jazyk posledných dvoch desaťročí. V ruských médiách je to prevažne intertextuálnosť literatúrocentrická, pri ktorej precedentným pozadím sa stávajú literárne reminiscencie. Moderný ruský jazyk sa charakterizuje „navrstvovaním“ významov, čo vyžaduje od účastníkov komunikácie aktívnu účasť na dešifrovaní, ktorá priamo závisí od úrovne ich lingvokulturologickej kompetencie. Preto v procese vyučovania ruského jazyka na Slovensku v súčasnosti je nevyhnutné rozvíjať lingvokulturologickú kompetenciu študentov, a to napríklad aj prostredníctvom zvyšovania ich literárnej kompetencie.

    In Humanizácia v cudzojazyčnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89328-45-1. -- S. 14-21

    I. Humanizácia v cudzojazyčnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác. -- S. 14-21

    8
    BA004
Počet záznamov: 1