Počet záznamov: 1  

Porovnanie vývoja nominálnej konvergencie členských krajín EÚ mimo eurozóny vybranými metódami viackriteriálneho vyhodnocovania variantov

  1. Furková, Andrea Porovnanie vývoja nominálnej konvergencie členských krajín EÚ mimo eurozóny vybranými metódami viackriteriálneho vyhodnocovania variantov / Andrea Furková. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Aktuálny stav plnenia maastrichtských kritérií krajín EÚ mimo eurozóny. Metódy viackriteriálneho vyhodnocovania variantov. Porovnanie konvergenčného procesu členských krajín EÚ mimo eurozóny.

    In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2010. -- ISSN 1336-3514. -- Roč. 8, č. 1 (2010), s. 22-35

    I. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Roč. 8, č. 1 (2010), s. 22-35

    519.8
    BA004
Počet záznamov: 1