Počet záznamov: 1  

Matematika - umenie vidieť neviditeľné

  1. Gogola, Ján Matematika - umenie vidieť neviditeľné / Ján Gogola. -- Obr. -- Príspevok je spracovaný v rámci projektu KEGA 238-034EU-4/2010: Generované skúšobné testy vyhodnocované elektronicky – skenerom pomocou generovanej elektronickej šablóny. - Matematika ako veda o štruktúrach. Abstraktné numerické štruktúry tvarov, zákony pohybu, pravdepodobnosť a iné vlastnosti modernej matematiky. Abstraktné zápisy algebraických výrazov, rovníc, definícií a grafov. Rôzne pohľady na realitu a rôzne formy zápisu.

    In Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM [180] s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3051-4. -- S. 42-46

    I. Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. -- S. 42-46

    51
    BA004
Počet záznamov: 1