Počet záznamov: 1  

Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku

  1. Pankovičová, Barbara Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku : diplomová práca / Barbara Pankovičová ; škol. Elena Thomasová. -- Bratislava, 2010. -- 63 s.

    I. Thomasová, Elena
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1