Počet záznamov: 1  

Hľadanie hodnôt trvalo udržateľného života - súčasť prípravy ekonómov

  1. Kompoltová, Soňa Hľadanie hodnôt trvalo udržateľného života - súčasť prípravy ekonómov / Soňa Kompoltová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Hodnoty trvalo udržateľného spôsobu života. Smerovanie k trvalej udržateľnosti. Environmentálna výchova ako súčasť vzdelávania ekonómov. Obsahová analýza pedagogických dokumentov. Pohľad učiteľov na zaradenie environmentálnej výchovy do procesu vzdelávania.

    In Spoločensko-vedné poznanie v ekonomickom vzdelávaní : zborník príspevkov z medzinárodnej webovej konferencie, 15.3.2010 - 30.4.2010. -- Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Oddelenie aplikovaných spoločenských vied Katedry ekonómie, 2010. -- ISBN ISBN 978-80-7399-982-7. -- [S. 1-4]

    I. Spoločensko-vedné poznanie v ekonomickom vzdelávaní : zborník príspevkov z medzinárodnej webovej konferencie, 15.3.2010 - 30.4.2010. -- [S. 1-4]

    37
    BA004
Počet záznamov: 1