Počet záznamov: 1  

Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku DANUBIA, a.s.

  1. Szoglová, Viktória Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku DANUBIA, a.s. : diplomová práca / Viktória Szoglová ; škol. Štefan Marsina. -- Bratislava, 2010. -- 87 s.

    I. Marsina, Štefan
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1