Počet záznamov: 1  

Prečo absolventi ekonómie potrebujú matematické vzdelanie?

  1. Pinda, Ľudovít Prečo absolventi ekonómie potrebujú matematické vzdelanie? / Ľudovít Pinda. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Nevyhnutnosť výučby exaktných predmetov a ich nedostatok v konkrétnych predmetoch. Riadenie pedagogického procesu v ekonómii. Špecializované predmety a potrebné matematické návyky.

    In Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- CD-ROM [180] s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3051-4. -- S. 64-66

    I. Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. -- S. 64-66

    51
    BA004
Počet záznamov: 1