Počet záznamov: 1  

Cena v podmienkach medzinárodného prostredia

  1. Lipianska, Júlia Cena v podmienkach medzinárodného prostredia = The Price in terms of international environment / Júlia Lipianska. -- VEGA 1/0251/08 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Faktory ovplyvňujúce trvobu cien v medzinárodnom prostredí. Cenové stratégie. Stratégie založené na pevne stanovených základoch. Flexibilná cenová stratégia založená na nákladovom prístupe. Dynamická prírastková stratégia.

    In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 235 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3037-8. -- S. 55-59

    I. Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. -- S. 55-59

    338.5
    BA004