Počet záznamov: 1  

Inovácie a invencie a ich úloha v znalostnej ekonomike

  1. Glembová, Ľudmila Inovácie a invencie a ich úloha v znalostnej ekonomike : diplomová práca / Ľudmila Glembová ; škol. Vladimír Mikulec. -- Bratislava, 2010. -- 62 s.

    I. Mikulec, Vladimír
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004