Počet záznamov: 1  

Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku

  1. Sakáčová, Mária Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku : diplomová práca / Mária Sakáčová ; škol. Oľga Nachtmannová. -- Bratislava, 2010. -- 85 s. -- Autor nesúhlasí so sprístupnením digitálnej rozmnoženiny.

    I. Nachtmannová, Oľga
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004