Počet záznamov: 1  

Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia

 1. Vokounová, Dana Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia = Marketing research possibilities and areas of utilization / Dana Vokounová, Lucia Vilčeková. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Miesto marketingového prieskumu v súčasnosti. Delenie prieskumu na kvalitatívny a kvantitatívny. Metódy kvalitatívneho marketingového prieskumu: skupinová diskusia, hĺbkový rozhovor, projektívne techniky. Kvantitatívny prieskum. Porovnanie kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu.

  In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 235 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3037-8. -- S. 76-84

  I. Vilčeková, Lucia
  II. Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. -- S. 76-84

  339.138
  BA004
Počet záznamov: 1