Počet záznamov: 1  

Vývoj cien a príjmov domácností a ich vplyv na kvalitu života vo vybraných krajinách

  1. Kratmüllerová, Beáta Vývoj cien a príjmov domácností a ich vplyv na kvalitu života vo vybraných krajinách : diplomová práca / Beáta Kratmüllerová ; škol. Vieroslava Holková. -- Bratislava, 2010. -- 70 s.

    I. Holková, Vieroslava
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004