Počet záznamov: 1  

Zhodnotenie výsledkov riešenia projektu KEGA :Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a do eurozóny do výučby predmetov štúdijného programu účtovníctvo

 1. Baštincová, Anna Zhodnotenie výsledkov riešenia projektu KEGA :Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a do eurozóny do výučby predmetov štúdijného programu účtovníctvo / Anna Baštincová. -- Tab. -- Informácia o výskumnom projekte KEGA č. 3/6243/08. Čiastkové ciele a najdôležitejšie výsledky. - Iné súvisiace diela: Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a do eurozóny do výučby predmetov študijného programu Účtovníctvo. Oblasť 3. Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA 3/6243/08 / Baštincová, Anna ; Šlosárová, Anna. -- Bratislava : Katedra účtovníctva a audítorstva FHI EU, 2009. -- [40] s.

  In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky, 2010. -- ISSN 1336-3514. -- Roč. 8, č. 1 (2010), s. 165-172

  I. Baštincová, Anna. Implementácia zmien v účtovnom a daňovom systéme po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a do eurozóny do výučby predmetov študijného programu Účtovníctvo. Oblasť 3. Obsahová integrácia a diverzifikácia vysokoškolského štúdia : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu KEGA 3/6243/08
  II. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. -- Roč. 8, č. 1 (2010), s. 165-172

  657
  BA004