Počet záznamov: 1  

A practical approach to understanding the role of culture in economics

  1. Némethová, Ildikó A practical approach to understanding the role of culture in economics / Ildikó Némethová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vplyv kultúry na makroekonomické výsledky. Ukazovatele efektivity rastu HDP, technologické zmeny, úroveň zamestnanosti, štrukturálne zmeny. Ukazovatele ekvivalencie rozdeľovania príjmu, programy sociálnej pomoci, zabezpečovanie verejnoprospešných služieb, investičné programy. Význam abstraktno-formálnych pravidiel pre ekonomický rozvoj.

    In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác. -- Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-89328-42-0. -- S. 58-69

    I. Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium V. : zborník vedeckých prác. -- S. 58-69

    316.7
    BA004
Počet záznamov: 1