Počet záznamov: 1  

Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ

  1. Lábaj, Martin Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ / Martin Lábaj. -- Predmet skúmania interného grantového projektu mladých vedeckých pracovníkov -IGP PMVP č. 2315017 a prvé výsledky projektu.

    In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3066-8. -- S. 14-17

    I. Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. -- S. 14-17

    338.2
    BA004
Počet záznamov: 1