Počet záznamov: 1  

Hospodárska politika v globalizačnom procese pri formovaní znalostnej ekonomiky SR

  1. Blašková, Mária Hospodárska politika v globalizačnom procese pri formovaní znalostnej ekonomiky SR / Mária Blašková. -- VEGA 1/0414/09 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Niektoré vybrané otázky či aspekty globalizácie, ktoré sa významne spájajú a ovplyvňujú realitu vývoja slovenskej ekonomiky. Význam znalostí v globalizačnom procese. Piliere znalostnej ekonomiky. Zmena priorít hospodárskej politiky pri formovaní znalostnej ekonomiky. Znalostná ekonomika sa musí dostať do centra pozornosti tvorcov hospodárskej politiky.

    In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3066-8. -- S. 19-24

    I. Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. -- S. 19-24

    65.012.4
    BA004
Počet záznamov: 1