Počet záznamov: 1  

Komparácia zdrojov ekonomického rastu v krajinách V4

  1. Novák, Michal Komparácia zdrojov ekonomického rastu v krajinách V4 : diplomová práca / Michal Novák ; škol. Miroslava Havettová. -- Bratislava, 2010. -- 75 s.

    I. Havettová, Miroslava
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004