Počet záznamov: 1  

Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie

 1. Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác] / Štefan Majtán a kolektív ; redakčné a zostavovateľské práce Miroslav Tóth. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 251 s. -- ISBN 978-80-225-3079-8

  I. Tóth, Miroslav
  II. Chodasová, Alena
  III. Zwiebová, Darina
  IV. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))

  65.011.1
  BA004

Počet záznamov: 1