Počet záznamov: 1  

Nové médiá v marketingovej komunikácii

  1. Labská, Helena Nové médiá v marketingovej komunikácii = New media in marketing communication / Helena Labská. -- Obr. -- VEGA 1/0652/10 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Zmeny a tendencie v marketingovej komunikácii pod vplyvom aplikačných možností nových informačno-komunikačných technológií. Nové médiá v komunikácii. Prehľad vybraných komunikačných foriem v nových médiách. Komunikačné nástroje v prostredí internetu.

    In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 235 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3037-8. -- S. 146-151

    I. Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. -- S. 146-151

    339.138
    BA004