Počet záznamov: 1  

Komparácia financovania bytovej výstavby v SR a vo vybraných krajinách EÚ

  1. Šranková, Ivana Komparácia financovania bytovej výstavby v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca / Ivana Šranková ; škol. Jarmila Vidová. -- Bratislava, 2010. -- 87 s.

    I. Vidová, Jarmila
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004