Počet záznamov: 1  

Multilaterálna marketingová komunikácia v projektoch

  1. Filo, Peter Multilaterálna marketingová komunikácia v projektoch / Peter Filo. -- Obr., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Projekty ako efektívny spôsob na dosahovanie zmeny, ktoré si vyžadujú nové prístupy z pohľadu manažmentu ako aj aplikáciu marketingových postupov a stratégií. Komunikácia s dotknutými (zainteresovanými) osobami. Multilaterálne komunikčné stratégie na podporu projektových manažérov pre úspešnú realizáciu projektov. Lobing - osobitný druh komunikácie v projektoch.

    In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 235 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3037-8. -- S. 217-225

    I. Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. -- S. 217-225

    339.138
    BA004