Počet záznamov: 1  

Operačný program Stredná Európa v podmienkach svetovej hospodárskej krízy so zameraním na proexportnú politiku

  1. Vlček, Roman Operačný program Stredná Európa v podmienkach svetovej hospodárskej krízy so zameraním na proexportnú politiku : diplomová práca / Roman Vlček ; škol. Miloslav Rosenberg. -- Bratislava, 2010. -- 70 s.

    I. Rosenberg, Miloslav
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra medzinárodného obchodu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004