Počet záznamov: 1  

Možnosti merania vplyvu univerzity na regionálnu ekonomiku

 1. Výrostová, Eva Možnosti merania vplyvu univerzity na regionálnu ekonomiku / Eva Výrostová, Tomáš Výrost. -- Obr. -- VEGA 1/4639/07 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Efekty univerzity na región v ktorom pôsobí (krátkodobé a dlhodobé efekty). Možnosti merania vplyvu univerzity na región v ktorom pôsobí.

  In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach : Košice, 16.-17.10.2008. -- Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-7097-736-1. -- S. 57-63

  I. Výrost, Tomáš
  II. Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach Košice, 16.-17.10.2008. -- S. 57-63

  332.1
  BA004