Počet záznamov: 1  

Evolučné teórie ekonomického rastu a rozvoja

  1. Lábaj, Martin Evolučné teórie ekonomického rastu a rozvoja / Martin Lábaj. 1.1. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Problematika týkajúca sa konvergencie ekonomickej výkonnosti. Evolučný prístup v ekonomických teóriách. Rôzne prúdy evolučných teórií rastu. Neoschumpeterovská syntéza.

    In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- Bratislava : EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2948-8. -- S. 6-12

    I. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- S. 6-12

    330.35
    BA004