Počet záznamov: 1  

Vymedzenie konvergenčného procesu

  1. Fifeková, Elena Vymedzenie konvergenčného procesu / Elena Fifeková. 1.2. -- Grafy, vzorce. -- Bibliogr. odkazy - Ekonomická konvergencia. Prístupy k hodnoteniu konvergenčného procesu. Hodnotenie dvoch indikátorov – miery dobiehania a konvergencie.

    In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- Bratislava : EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2948-8. -- S. 13-20

    I. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- S. 13-20

    330.342
    BA004