Počet záznamov: 1  

Nebezpečné výrobky a ochrana spotrebiteľa

 1. Dzurová, Mária Nebezpečné výrobky a ochrana spotrebiteľa / Mária Dzurová, Marína Korčoková. -- Sch., tab. -- VEGA 1/0557/08 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Problematika bezpečnosti výrobkov. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť výrobku. Systém bezpečnosti výrobkov Európskej únie. Informačné bezpečnostné systémy členských krajín EÚ. Bezpečnosť elektrospotrebičov a vyhlásenie o zhode. Technické požiadavky na výrobok. Činnosť Národného inšpektorátu práce. Vlastný záujem spotrebiteľa získavať potrebné informácie o možných rizikách osobnej bezpečnosti.

  In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 213 s. : diagr., grafy. -- ISBN ISBN 978-80-225-3085-9. -- S. 21-36

  I. Korčoková, Marína
  II. Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 21-36

  658.56
  BA004