Počet záznamov: 1  

Hodnotenie vplyvu dopytových šokov na ekonomiku Slovenska pomocou input-output analýzy

  1. Silanič, Peter Hodnotenie vplyvu dopytových šokov na ekonomiku Slovenska pomocou input-output analýzy / Peter Silanič. -- Grafy, tab., vzorce. -- VEGA 1/0605/0 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Aplikácia input-output modelov v podmienkach slovenskej ekonomiky. Analýza citlivosti produkcie na exogénne dopytové šoky v podobe fiškálnych stimulov.

    In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3066-8. -- S. 100-108

    I. Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. -- S. 100-108

    330.44
    BA004