Počet záznamov: 1  

Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky

  1. Chandoga, Roman Vývoj nominálnej konvergencie ako neoddelitelnej súčasti konvergencie reálnej v podmienkach Slovenskej ekonomiky / Roman Chandoga. 2.4. -- Graf, tab. -- Bibliogr. odkazy - Krajiny musia pred svojím vstupom do Európskej únie plniť určitý stupeň konvergencie, t. j. dosahovať nominálne konvergenčné kritériá, označované aj ako Maastrichtské kritériá. Charakteristika a plnenie jednotlivých kritérií.

    In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- Bratislava : EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2948-8. -- S. 52-59

    I. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- S. 52-59

    330.342
    BA004