Počet záznamov: 1  

Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ

  1. Valach, Matej Ukazovatele a faktory podmieňujúce reálnu konvergenciu Slovenska k EÚ / Matej Valach. 2.5. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Analýza vývoja faktorov, ktoré sú predpokladmi reálnej konvergencie, jej konkrétne ukazovatele a ich porovnanie za Slovensko s Európskymi krajinami.

    In Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- Bratislava : EKONÓM, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2948-8. -- S. 60-68

    I. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08. -- S. 60-68

    330.342
    BA004