Počet záznamov: 1  

Strategické prístupy k riadeniu produktových inovácií

  1. Knošková, Ľubica Strategické prístupy k riadeniu produktových inovácií / Ľubica Knošková. -- Graf, tab. -- VEGA 1/0668/08 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Inovácia ako základný faktor konkurenčnej schopnosti. Strategické prístupy k riadeniu inovácií. Inovačné stratégie produktov. Zameranie firiem na inováciu úžitkových vlastností propduktov v SR v roku 2009. Faktory úspešnosti inovačných stratégií v SR v roku 2009.

    In Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 213 s. : diagr., grafy. -- ISBN ISBN 978-80-225-3085-9. -- S. 79-88

    I. Produktová politika a jej sociálno-ekonomické aspekty : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- S. 79-88

    658.5
    BA004
Počet záznamov: 1