Počet záznamov: 1  

Analýza reálnej konvergencie Slovenskej republiky k Európskej únii

  1. Valach, Matej Analýza reálnej konvergencie Slovenskej republiky k Európskej únii / Matej Valach. -- Tab. -- VEGA 1/0605/0 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Základné merateľné ukazovatele reálnej konvergencie podľa NBS. Ukazovatele za SR boli porovnávané s ďalšími európskymi krajinami EÚ, krajinami V4 a priemerom EÚ15, EÚ25 a EÚ27.

    In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3066-8. -- S. 114-121

    I. Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. -- S. 114-121

    330.342
    BA004