Počet záznamov: 1  

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a jej reforma

  1. Tóthová, Ivana Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a jej reforma : diplomová práca / Ivana Tóthová ; škol. Anatolij Bracjun. -- Bratislava, 2010. -- 84 s.

    I. Bracjun, Anatolij
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004