Počet záznamov: 1  

Vývoj cien, miezd a dôchodkov a ich vplyv na kvalitu života vybraných štátov

  1. Uková, Lucia Vývoj cien, miezd a dôchodkov a ich vplyv na kvalitu života vybraných štátov : diplomová práca / Lucia Uková ; škol. Vieroslava Holková. -- Bratislava, 2010. -- 63 s.

    I. Holková, Vieroslava
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1