Počet záznamov: 1  

Mikroekonomické modely teórie hier

  1. Mikušová, Nora Mikroekonomické modely teórie hier = Microeconomics model of game theory / Nora Mikušová. -- Tab., vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Ekonomické situácie a modely maticových hier. Stackelbergova a Cournotova rovnováha oligopolistickej trhovej štruktúry. Viackryteriálne rozhodovania pomocou metód teórie hier. Príklady ekonomických aplikácií teórie hier.

    In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 251 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3079-8. -- S. 145-151

    I. Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. -- S. 145-151

    519.86
    BA004
Počet záznamov: 1