Počet záznamov: 1  

Súčasný stav a prognóza rozvoja stavebníctva na Slovensku

  1. Lalíková, D. Súčasný stav a prognóza rozvoja stavebníctva na Slovensku / D. Lalíková, Peter Staněk

    In Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry. -- Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, s.r.o., 2010. -- ISSN 1335-1249. -- Roč. 16, č. 6 (2010), s. 26-29

    I. Staněk, Peter
    II. Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry. -- Roč. 16, č. 6 (2010), s. 26-29
    BA004